Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade SECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SECCIÓN DE PROTOCOLO SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade SECRETARÍA DO REITOR REITORIA
Icona de entidade SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SERVIZO DE ARQUITECTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS VICERR. DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE ESTUDANTES VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SERVIZO DE INTERVENCIÓN XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE INVESTIGACIÓN VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade SERVIZO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade SERVIZO DE PATRIM. INVEN. E XEST. ECON. XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE PERSOAL ADMON. E SERVIZ. XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LAB. XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE PUBLICACIÓNS VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SERVIZO DE RETRIBUCIÓN S.S. E AC. S. XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE XESTIÓN FINANCEIRA XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade SERVIZO PERSOAL DOCENTE E INVEST. VICERR. DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icona de entidade SERVIZO REXISTRO, DOCUMEN. E ARQUIVO SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACION VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Icona de entidade Socioloxía SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Icona de entidade Socioloxía e Ciencia Política da Administración FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de entidade Socioloxía e Ciencias da Comunicación ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala 4 4705 FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 2457 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 2458 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 1458 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 5460 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 5485 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1407 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1408 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Fitness - Gimnasio (Ferrol) 3796 ÁREA DE DEPORTES
Icona de non categorizado Sala Reunións 4855 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala Reunións Módulo 1 4854 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Máis resultados