Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Sección de Protocolo SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Secretaría Xeral
Icona de entidade Secretaría do Reitor REITORIA
Icona de entidade Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Icona de entidade Servizo de Intervención XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Organización Académica VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Prevención de Riscos Laborais XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Xestión Financeira XERENCIA
Icona de entidade Servizos de Apoio á Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Socioloxía SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Icona de entidade Socioloxía e Ciencia Política da Administración FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de entidade Socioloxía e Ciencias da Comunicación ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala 4 4705 FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 2457 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 2458 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 1458 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 5485 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 5460 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1407 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1408 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Fitness - Gimnasio (Ferrol) 3796 ÁREA DE DEPORTES
Icona de non categorizado Sala Reunións 4855 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala Reunións Módulo 1 4854 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Máis resultados