Vista simple Vista extendida
Nombre Extensión Ubicación Puesto/Cargo vCard
Icono de entidad SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icono de entidad SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icono de entidad Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icono de entidad Sección de Protocolo SECRETARÍA XERAL
Icono de entidad Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Icono de entidad Secretaría Xeral
Icono de entidad Secretaría do Reitor REITORIA
Icono de entidad Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icono de entidad Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Icono de entidad Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icono de entidad Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Icono de entidad Servizo de Intervención XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Icono de entidad Servizo de Organización Académica VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icono de entidad Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icono de entidad Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Prevención de Riscos Laborais XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icono de entidad Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo SECRETARÍA XERAL
Icono de entidad Servizo de Xestión Financeira XERENCIA
Icono de entidad Servizos de Apoio á Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad Socioloxía SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Icono de entidad Socioloxía e Ciencia Política da Administración FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icono de entidad Socioloxía e Ciencias da Comunicación ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icono de no categorizado Sala 4 4705 FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icono de no categorizado Sala Bolseiros 2457 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icono de no categorizado Sala Bolseiros 2458 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icono de no categorizado Sala Bolseiros 1458 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de no categorizado Sala Bolseiros 5485 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de no categorizado Sala Bolseiros 5460 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de no categorizado Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1407 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de no categorizado Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1408 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de no categorizado Sala Fitness - Gimnasio (Ferrol) 3796 ÁREA DE DEPORTES
Icono de no categorizado Sala Reunións 4855 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icono de no categorizado Sala Reunións Módulo 1 4854 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Más resultados