Vista simple Vista extendida
Nombre Extensión Ubicación Puesto/Cargo vCard
Icono de entidad SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icono de entidad SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icono de entidad Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icono de entidad Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Icono de entidad Secretaría Xeral
Icono de entidad Secretaría do Reitor REITORIA
Icono de entidad Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icono de entidad Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Icono de entidad Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icono de entidad Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Icono de entidad Servizo de Intervención XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Icono de entidad Servizo de Organización Académica VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icono de entidad Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icono de entidad Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Prevención de Riscos Laborais XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icono de entidad Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social XERENCIA
Icono de entidad Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo SECRETARÍA XERAL
Icono de entidad Servizo de Xestión Financeira XERENCIA
Icono de entidad Servizos de Apoio á Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad Socioloxía SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Icono de entidad Socioloxía e Ciencia Política da Administración FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icono de entidad Socioloxía e Ciencias da Comunicación ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icono de no categorizado Sala 4 4705 FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icono de no categorizado Sala Bolseiros 2457 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icono de no categorizado Sala Bolseiros 2458 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icono de no categorizado Sala Bolseiros 1458 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de no categorizado Sala Bolseiros 5460 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de no categorizado Sala Bolseiros 5485 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de no categorizado Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1407 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de no categorizado Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1408 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de no categorizado Sala Fitness - Gimnasio (Ferrol) 3796 ÁREA DE DEPORTES
Icono de no categorizado Sala Reunións 4855 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icono de no categorizado Sala Reunións Módulo 1 4854 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icono de no categorizado Sala de Base de Datos 2701 ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA
Más resultados