Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade SECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SECCIÓN DE PROTOCOLO SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade SECRETARÍA DO REITOR REITORIA
Icona de entidade SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SERVIZO DE ARQUITECTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS VICERR. DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE ESTUDANTES VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SERVIZO DE INTERVENCIÓN XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE INVESTIGACIÓN VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade SERVIZO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade SERVIZO DE PATRIM. INVEN. E XEST. ECON. XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE PERSOAL ADMON. E SERVIZ. XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LAB. XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE PUBLICACIÓNS VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SERVIZO DE RETRIBUCIÓN S.S. E AC. S. XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO DE XESTIÓN FINANCEIRA XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade SERVIZO PERSOAL DOCENTE E INVEST. VICERR. DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Máis resultados