Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Secretaría do Reitor REITORIA
Icona de entidade Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Secretaría Xeral
Icona de entidade SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Icona de entidade Servizo de Intervención XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Organización Académica VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Prevención de Riscos Laborais XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Máis resultados