Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Sección de Protocolo SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Secretaría Xeral
Icona de entidade Secretaría do Reitor REITORIA
Icona de entidade Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Icona de entidade Servizo de Intervención XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Organización Académica VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Máis resultados