Servizo/Unidade
Icona de entidade ÁREA DE CULTURA
Icona de entidade ÁREA DE DEPORTES
Icona de entidade ASESORÍA XURÍDICA
Icona de entidade Administración - UXAI-ELVIÑA
Icona de entidade Administración - UXAI-OZA
Icona de entidade BIBLIOTECA CAMPUS ESTEIRO
Icona de entidade CEN. UNIVER. FORM. E INNOV. EDUCAT.
Icona de entidade CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Icona de entidade CENTRO DE LINGUAS DE FERROL
Icona de entidade CLÍNICA UNIVERSITARIA DE PODOLOXÍA
Icona de entidade CONSELLO SOCIAL
Icona de entidade CONSERX. ELVIÑA 2: C.DOC, PAV.ES, EX.UN.
Icona de entidade CONSERXARÍA ELVIÑA 1: ESCI, CASA GALER.
Icona de entidade CONSERXARÍA REITORÍA MAESTRANZA
Icona de entidade CONSERXERÍA CAMPUS ESTEIRO
Icona de entidade Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
Icona de entidade Conserxaría - UXAI
Icona de entidade Conserxaría - UXAI-OZA
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Icona de entidade Gabinete Técnico
Icona de entidade Gabinete de Comunicación e Medios Audiovisuais
Icona de entidade Instituto Universitario de Medio Ambiente
Icona de entidade Laboratorios - UXAI
Icona de entidade OFICINA COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO
Icona de entidade OFICINA DE APOIO
Icona de entidade OFICINA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS
Icona de entidade OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS E INVESTIGACIÓN
Icona de entidade Piscina
Icona de entidade SECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SECCIÓN DE PROTOCOLO
Icona de entidade SECRETARÍA DO REITOR
Icona de entidade SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade SERVIZO DE ARQUITECTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS
Icona de entidade SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Icona de entidade SERVIZO DE ESTUDANTES
Icona de entidade SERVIZO DE INTERVENCIÓN
Icona de entidade SERVIZO DE INVESTIGACIÓN
Icona de entidade SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Icona de entidade SERVIZO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Icona de entidade SERVIZO DE PATRIM. INVEN. E XEST. ECON.
Icona de entidade SERVIZO DE PERSOAL ADMON. E SERVIZ.
Icona de entidade SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LAB.
Icona de entidade SERVIZO DE PUBLICACIÓNS
Icona de entidade SERVIZO DE RETRIBUCIÓN S.S. E AC. S.
Icona de entidade SERVIZO DE XESTIÓN FINANCEIRA
Icona de entidade SERVIZO PERSOAL DOCENTE E INVEST.
Icona de entidade SERVIZO REXISTRO, DOCUMEN. E ARQUIVO
Icona de entidade SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACION
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións
Icona de entidade TALLER
Icona de entidade Talleres tecnolóxicos
Icona de entidade UNIDADE DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Icona de entidade UNIDADE DE MEDIOS AUDIOVISUAIS
Icona de entidade UNIDADE TÉCNICA DE CALIDADE
Icona de entidade VALEDOR UNIVERSITARIO
Icona de entidade VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade VICERR. DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade VICERR. DE INTERNACIONALIZACIÓN E COPERACIÓN
Icona de entidade VICERR. DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icona de entidade VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade VICEXERENCIA ASUNTOS ECONÓMICOS E ANÁLISE DE CUSTOS
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI Esteiro
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI-Admon-UADI
Icona de entidade Vicerreit. Oferta Académica e Innovación Docente
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Unidade Atención Telefónica
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Unidade administrativa
Icona de entidade XERENCIA