Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade VALEDOR UNIVERSITARIO
Icona de entidade VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade VICERR. DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade VICERR. DE INTERNACIONALIZACIÓN E COPERACIÓN
Icona de entidade VICERR. DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icona de entidade VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade VICERR. INFRAESTR. E XESTIÓN AMBIENT.
Icona de entidade VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade VICEXERENCIA ASUNTOS ECONÓMICOS E ANÁLISE DE CUSTOS XERENCIA
Icona de entidade VICEXERENCIA CAMPUS FERROL E APOIO AO EMPREGO XERENCIA
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-Servizo Investigación VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI Esteiro VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI-Admon-UADI VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Vicerreit. Oferta Académica e Innovación Docente
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Secretaría Xeral XERENCIA
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Unidade Atención Telefónica XERENCIA
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Unidade administrativa XERENCIA
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Vicerreit. Estudantes Deportes e Cuttura XERENCIA
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Vicerreit. Relación Internacion. Cooperac. XERENCIA
Icona de non categorizado Valedor Universitario 4369 CENTRO UNIVERSITARIO RIAZOR - CUR
Máis resultados