Departamento
Icona de entidade Análise Económica e Administración de Empresas
Icona de entidade Bioloxía
Icona de entidade Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía
Icona de entidade Bioloxía Celular e Molecular
Icona de entidade Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Icona de entidade Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Icona de entidade Ciencias da Navegación e da Terra
Icona de entidade Ciencias da Saúde
Icona de entidade Composición
Icona de entidade Computación
Icona de entidade Construcións Arquitectónicas
Icona de entidade Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Icona de entidade Dereito Privado
Icona de entidade Dereito Público
Icona de entidade Dereito Público Especial
Icona de entidade Didácticas Específicas
Icona de entidade Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Icona de entidade Economía
Icona de entidade Economía Aplicada 1
Icona de entidade Economía Aplicada 2
Icona de entidade Economía Financeira e Contabilidade
Icona de entidade Educación Física e Deportiva
Icona de entidade Educación Física e Deportiva
Icona de entidade Electrónica e Sistemas
Icona de entidade Empresa
Icona de entidade Enerxía e Propulsión Mariña
Icona de entidade Enxeñaría Civil
Icona de entidade Enxeñaría Industrial
Icona de entidade Enxeñaría Industrial 2
Icona de entidade Enxeñaría Naval e Industrial
Icona de entidade Enxeñaría Naval e Oceánica
Icona de entidade Enxeñaría de Computadores
Icona de entidade Expresión Gráfica Arquitectónica
Icona de entidade Filoloxía Española e Latina
Icona de entidade Filoloxía Inglesa
Icona de entidade Filosofía e Métodos de Investigación en Educación
Icona de entidade Física
Icona de entidade Física e Ciencias da Terra
Icona de entidade Fisioterapia
Icona de entidade Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Icona de entidade Humanidades
Icona de entidade Letras
Icona de entidade Matemáticas
Icona de entidade Medicina
Icona de entidade Métodos Matemáticos e de Representación
Icona de entidade PAVILLON DE ESTUDANTES
Icona de entidade Pedagoxía e Didáctica
Icona de entidade Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo
Icona de entidade Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Icona de entidade Psicoloxía
Icona de entidade Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Icona de entidade Química
Icona de entidade Química Analítica
Icona de entidade Química Física e Enxeñaría Química 1
Icona de entidade Química Fundamental
Icona de entidade Representación e Teoría Arquitectónica
Icona de entidade Socioloxía e Ciencia Política da Administración
Icona de entidade Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Icona de entidade Tecnoloxía da Construción
Icona de entidade Tecnoloxía e Ciencia da Representación Gráfica
Icona de entidade Tecnoloxías da Información e as Comunicacións