Simple view Extended view
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Structure Item icon SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Sección de Protocolo SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Structure Item icon Secretaría Xeral
Structure Item icon Secretaría do Reitor REITORIA
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Structure Item icon Servizo de Intervención XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Organización Académica VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Prevención de Riscos Laborais XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Xestión Financeira XERENCIA
Structure Item icon Servizos de Apoio á Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Socioloxía SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Structure Item icon Socioloxía e Ciencia Política da Administración FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Structure Item icon Socioloxía e Ciencias da Comunicación ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Uncagetorized icon Sala 4 4705 FACULTADE DE FILOLOXÍA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 2457 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 2458 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 1458 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 5485 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 5460 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1407 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1408 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Fitness - Gimnasio (Ferrol) 3796 ÁREA DE DEPORTES
Uncagetorized icon Sala Reunións 4855 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Uncagetorized icon Sala Reunións Módulo 1 4854 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
More results