Simple view Extended view
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Structure Item icon SECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SECCIÓN DE PROTOCOLO SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon SECRETARÍA DO REITOR REITORIA
Structure Item icon SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SERVIZO DE ARQUITECTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS VICERR. DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE ESTUDANTES VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SERVIZO DE INTERVENCIÓN XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE INVESTIGACIÓN VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon SERVIZO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon SERVIZO DE PATRIM. INVEN. E XEST. ECON. XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE PERSOAL ADMON. E SERVIZ. XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LAB. XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE PUBLICACIÓNS VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SERVIZO DE RETRIBUCIÓN S.S. E AC. S. XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE XESTIÓN FINANCEIRA XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon SERVIZO PERSOAL DOCENTE E INVEST. VICERR. DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Structure Item icon SERVIZO REXISTRO, DOCUMEN. E ARQUIVO SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACION VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Structure Item icon Socioloxía SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Structure Item icon Socioloxía e Ciencia Política da Administración FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Structure Item icon Socioloxía e Ciencias da Comunicación ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Uncagetorized icon Sala 4 4705 FACULTADE DE FILOLOXÍA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 2457 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 2458 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 1458 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 5460 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 5485 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1407 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1408 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Fitness - Gimnasio (Ferrol) 3796 ÁREA DE DEPORTES
Uncagetorized icon Sala Reunións 4855 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Uncagetorized icon Sala Reunións Módulo 1 4854 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
More results