Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade CASA DO FRANCES
Icona de entidade CASA DO LAGAR
Icona de entidade CASA DO PATIN
Icona de entidade CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOXICA VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade CENTRO UNIVERSITARIO RIAZOR - CUR XERENCIA
Icona de entidade CITEEC 5184 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade CITEEC 5196 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade CITEEC 5195 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade CITEEC 5182 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade CITIC 5515 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade CITIC 5501 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade CITIC 5503 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade CITIC 5514 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade CLUBE UNIVERSITARIO VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade CONSERXARÍA 4884 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de entidade CONSERXARÍA FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
Icona de entidade CONSERXARÍA FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Icona de entidade CONSERXERÍA CAMPUS ESTEIRO VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Cen. Univer. Form. e Innovac. Educat. VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Centro Cultural Universitario
Icona de entidade Centro da Cultura NORMAL VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Icona de entidade Centro de Documentación Europea INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDOS EUROPEOS
Icona de entidade Centro de Informática Médica e Diagnóstico Radiolóxico
Icona de entidade Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
Icona de entidade Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) FACULTADE DE CIENCIAS
Icona de entidade Centro de Linguas da Coruña 4751 VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Icona de entidade Centro de Linguas da Coruña 4755 VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Icona de entidade Centro de Linguas da Coruña 4752 VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Icona de entidade Centro de Linguas de Ferrol VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Icona de entidade Ciencia da computación e intelixencia artificial COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN
Icona de entidade Ciencia política e da administración SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Icona de entidade Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE, FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA, FACULTADE DE FISIOTERAPIA
Icona de entidade Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR, ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
Icona de entidade Ciencias da Navegación e da Terra ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS
Icona de entidade Ciencias da Saúde ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE, FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA, FACULTADE DE FISIOTERAPIA
Icona de entidade Ciencias dos materiais e enxeñaría metalúrxica ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL
Icona de entidade Ciencias e técnicas da navegación CIENCIAS DA NAVEGACIÓN E ENXEÑARÍA MARIÑA, CIENCIAS DA NAVEGACIÓN E ENXEÑARÍA MARIÑA, CIENCIAS DA NAVEGACIÓN E ENXEÑARÍA MARIÑA
Icona de entidade Ciencias e técnicas historiográficas HUMANIDADES, HUMANIDADES, HUMANIDADES
Icona de entidade Ciencias morfolóxicas
Máis resultados