Simple view Extended view
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Structure Item icon CASA DO FRANCES
Structure Item icon CASA DO LAGAR
Structure Item icon CASA DO PATIN
Structure Item icon CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOXICA VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon CENTRO UNIVERSITARIO RIAZOR - CUR XERENCIA
Structure Item icon CITEEC 5184 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon CITEEC 5195 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon CITEEC 5182 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon CITEEC 5196 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon CITIC 5515 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon CITIC 5501 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon CITIC 5514 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon CITIC 5503 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon CLUBE UNIVERSITARIO VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon CONSERXARÍA 4884 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Structure Item icon CONSERXARÍA FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
Structure Item icon CONSERXARÍA FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Structure Item icon CONSERXERÍA CAMPUS ESTEIRO VICERREITORIA DE FERROL
Structure Item icon Cen. Univer. Form. e Innovac. Educat. VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Centro Cultural Universitario
Structure Item icon Centro da Cultura NORMAL VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Structure Item icon Centro de Documentación Europea INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDOS EUROPEOS
Structure Item icon Centro de Informática Médica e Diagnóstico Radiolóxico
Structure Item icon Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
Structure Item icon Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) FACULTADE DE CIENCIAS
Structure Item icon Centro de Linguas da Coruña 4751 VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Structure Item icon Centro de Linguas da Coruña 4752 VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Structure Item icon Centro de Linguas da Coruña 4755 VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Structure Item icon Centro de Linguas de Ferrol VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Structure Item icon Ciencia da computación e intelixencia artificial COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN
Structure Item icon Ciencia política e da administración SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Structure Item icon Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE, FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA, FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA, FACULTADE DE FISIOTERAPIA
Structure Item icon Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR, ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
Structure Item icon Ciencias da Navegación e da Terra ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS
Structure Item icon Ciencias da Saúde ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE, FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA, FACULTADE DE FISIOTERAPIA
Structure Item icon Ciencias dos materiais e enxeñaría metalúrxica ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL
Structure Item icon Ciencias e técnicas da navegación CIENCIAS DA NAVEGACIÓN E ENXEÑARÍA MARIÑA, CIENCIAS DA NAVEGACIÓN E ENXEÑARÍA MARIÑA, CIENCIAS DA NAVEGACIÓN E ENXEÑARÍA MARIÑA
Structure Item icon Ciencias e técnicas historiográficas HUMANIDADES, HUMANIDADES, HUMANIDADES
Structure Item icon Ciencias morfolóxicas
More results