Vista simple Vista extendida
Nombre Extensión Ubicación Puesto/Cargo vCard
Icono de entidad CASA DO FRANCES
Icono de entidad CASA DO LAGAR
Icono de entidad CASA DO PATIN
Icono de entidad CEN. UNIVER. FORM. E INNOV. EDUCAT. VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icono de entidad CENTRO DA CULTURA NORMAL VICERR. DE INTERNACIONALIZACIÓN E COPERACIÓN
Icono de entidad CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDOS EUROPEOS
Icono de entidad CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOXICA VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CENTRO DE LINGUAS DA CORUÑA 4755 VICERR. DE INTERNACIONALIZACIÓN E COPERACIÓN
Icono de entidad CENTRO DE LINGUAS DA CORUÑA 4752 VICERR. DE INTERNACIONALIZACIÓN E COPERACIÓN
Icono de entidad CENTRO DE LINGUAS DA CORUÑA 4751 VICERR. DE INTERNACIONALIZACIÓN E COPERACIÓN
Icono de entidad CENTRO DE LINGUAS DE FERROL VICERR. DE INTERNACIONALIZACIÓN E COPERACIÓN
Icono de entidad CENTRO UNIVERSITARIO RIAZOR - CUR XERENCIA
Icono de entidad CITEEC 5184 VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITEEC 5195 VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITEEC 5182 VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITEEC 5196 VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITIC 5515 VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITIC 5514 VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITIC 5503 VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITIC 5501 VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CLÍNICA UNIVERSITARIA DE PODOLOXÍA FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA
Icono de entidad CLUBE UNIVERSITARIO VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icono de entidad CONSELLO SOCIAL
Icono de entidad CONSERX. ELVIÑA 2: C.DOC, PAV.ES, EX.UN. XERENCIA
Icono de entidad CONSERXARÍA ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL
Icono de entidad CONSERXARÍA ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
Icono de entidad CONSERXARÍA 4884 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icono de entidad CONSERXARÍA FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icono de entidad CONSERXARÍA 4059 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Icono de entidad CONSERXARÍA FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
Icono de entidad CONSERXARÍA ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS
Icono de entidad CONSERXARÍA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA
Icono de entidad CONSERXARÍA ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
Icono de entidad CONSERXARÍA ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de entidad CONSERXARÍA ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Icono de entidad CONSERXARÍA 1500 FACULTADE DE DEREITO
Icono de entidad CONSERXARÍA 1518 FACULTADE DE DEREITO
Icono de entidad CONSERXARÍA FACULTADE DE CIENCIAS
Icono de entidad CONSERXARÍA FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
Icono de entidad CONSERXARÍA FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Más resultados