Vista simple Vista extendida
Nombre Extensión Ubicación Puesto/Cargo vCard
Icono de entidad CASA DO FRANCES
Icono de entidad CASA DO LAGAR
Icono de entidad CASA DO PATIN
Icono de entidad CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOXICA VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CENTRO UNIVERSITARIO RIAZOR - CUR XERENCIA
Icono de entidad CITEEC 5184 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITEEC 5195 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITEEC 5182 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITEEC 5196 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITIC 5515 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITIC 5501 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITIC 5514 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CITIC 5503 VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad CLUBE UNIVERSITARIO VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icono de entidad CONSERXARÍA 4884 FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icono de entidad CONSERXARÍA FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
Icono de entidad CONSERXARÍA FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Icono de entidad CONSERXERÍA CAMPUS ESTEIRO VICERREITORIA DE FERROL
Icono de entidad Cen. Univer. Form. e Innovac. Educat. VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icono de entidad Centro Cultural Universitario
Icono de entidad Centro da Cultura NORMAL VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Icono de entidad Centro de Documentación Europea INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDOS EUROPEOS
Icono de entidad Centro de Informática Médica e Diagnóstico Radiolóxico
Icono de entidad Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icono de entidad Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
Icono de entidad Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) FACULTADE DE CIENCIAS
Icono de entidad Centro de Linguas da Coruña 4751 VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Icono de entidad Centro de Linguas da Coruña 4752 VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Icono de entidad Centro de Linguas da Coruña 4755 VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Icono de entidad Centro de Linguas de Ferrol VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN
Icono de entidad Ciencia da computación e intelixencia artificial COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN, COMPUTACIÓN
Icono de entidad Ciencia política e da administración SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Icono de entidad Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE, FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA, FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA, FACULTADE DE FISIOTERAPIA
Icono de entidad Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR, ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
Icono de entidad Ciencias da Navegación e da Terra ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS
Icono de entidad Ciencias da Saúde ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE, FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA, FACULTADE DE FISIOTERAPIA
Icono de entidad Ciencias dos materiais e enxeñaría metalúrxica ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL
Icono de entidad Ciencias e técnicas da navegación CIENCIAS DA NAVEGACIÓN E ENXEÑARÍA MARIÑA, CIENCIAS DA NAVEGACIÓN E ENXEÑARÍA MARIÑA, CIENCIAS DA NAVEGACIÓN E ENXEÑARÍA MARIÑA
Icono de entidad Ciencias e técnicas historiográficas HUMANIDADES, HUMANIDADES, HUMANIDADES
Icono de entidad Ciencias morfolóxicas
Más resultados