Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade SAI
Icona de entidade Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Icona de entidade Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE DIVULGACIÓN, CULTURA E DEPORTE
Icona de entidade Secretaría do Reitor REITORIA
Icona de entidade Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Secretaría Xeral
Icona de entidade SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE
Icona de entidade Servizo de Apoio e Asesoramento ao Estudante VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Comunicación VICERREITORÍA DE DIVULGACIÓN, CULTURA E DEPORTE
Icona de entidade Servizo de Contratación Administrativa XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Control Interno XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES E EMPREGABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Intervención XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Investigación XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Organización Académica VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Organización Académica VICERREITORÍA DE TITULACIÓNS E INTERNACIONALIZACIÓN
Icona de entidade Servizo de Organización Académica/Unidade de estudos propios de postgrao VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Organización/EIDUDC VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO
Icona de entidade Servizo de Prevención de Riscos Laborais XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Icona de entidade Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE DIVULGACIÓN, CULTURA E DEPORTE
Icona de entidade Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Xestión Financeira XERENCIA
Máis resultados