Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Icona de entidade Secretaría do Reitor REITORIA
Icona de entidade Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Secretaría Xeral
Icona de entidade SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE
Icona de entidade Servizo de Apoio e Asesoramento ao Estudante VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Contratación Administrativa XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Control Interno XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Icona de entidade Servizo de Intervención XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Investigación XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Organización Académica VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Organización Académica/Unidade de estudos propios de postgrao VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Organización/EIDUDC VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Prevención de Riscos Laborais XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Icona de entidade Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Xestión Financeira XERENCIA
Icona de entidade SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizos de Apoio á Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Socioloxía SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Icona de entidade Socioloxía e Ciencia Política da Administración FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de entidade Socioloxía e Ciencias da Comunicación FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA, FACULTADE DE TURISMO, REITORIA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 2457
Directo: 881012457
FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 2458
Directo: 881012458
FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 5460
Directo: 881015460
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 1458
Directo: 881011458
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 5485
Directo: 881015485
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Máis resultados