Servizo/Unidade
Icona de entidade Administrador/a de Centros e Servizos Externos
Icona de entidade Area de Cultura
Icona de entidade Area de Deportes
Icona de entidade Área de Deportes
Icona de entidade Áreas técnicas Campus de Ferrol
Icona de entidade Asesoría Xurídica
Icona de entidade Aula Náutica
Icona de entidade Aula de Náutica
Icona de entidade Batallóns - Servizos universitarios
Icona de entidade Biblioteca Central Ferrol (Enxeñaría)
Icona de entidade Biblioteca Central Ferrol (Patín)
Icona de entidade CONSERXERÍA CAMPUS ESTEIRO
Icona de entidade Centro de Linguas
Icona de entidade Centro de Documentación Europea
Icona de entidade Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC)
Icona de entidade Centro de Investigación Científica Avanzada (CICA) - Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía
Icona de entidade Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Icona de entidade Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
Icona de entidade Centro de Investigacións en Tecnoloxías Navais e Industriais
Icona de entidade Centro de Investigacións en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI)
Icona de entidade Centro universitario de Formación e Innovación Educativa
Icona de entidade Clínica universitaria de Podoloxía
Icona de entidade Consello Social
Icona de entidade Conserxaría ETS de Arquitectura
Icona de entidade Conserxaría ETS de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Icona de entidade Conserxaría ETS de Náutica e Máquinas
Icona de entidade Conserxaría EU de Arquitectura Técnica
Icona de entidade Conserxaría Facultade de Ciencias
Icona de entidade Conserxaría Facultade de Ciencias da Educación
Icona de entidade Conserxaría Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
Icona de entidade Conserxaría Facultade de Dereito
Icona de entidade Conserxaría Facultade de Economía e Empresa
Icona de entidade Conserxaría Facultade de Filoloxía
Icona de entidade Conserxaría Facultade de Informática
Icona de entidade Conserxaría UXAI (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)
Icona de entidade Conserxaría UXAI de Oza
Icona de entidade Conserxería centros non docentes Elviña-Zapateira
Icona de entidade Conserxería da Reitoría A Maestranza, Riazor e Aula Náutica
Icona de entidade Contabilidade Analítica
Icona de entidade Equipo de Xestión da Investigación (EXI)
Icona de entidade Equipo de Xestión da Investigación (EXI)
Icona de entidade Gabinete Técnico
Icona de entidade Instituto Universitario de Medio Ambiente
Icona de entidade Investigadores
Icona de entidade Laboratorios - UXAI
Icona de entidade Oficina de Apoio
Icona de entidade Oficina de Captación de persoal Investigador (OCPI)
Icona de entidade Oficina de Cooperación e Voluntariado
Icona de entidade Oficina de Medio Ambiente
Icona de entidade Oficina de Protocolo
Icona de entidade Oficina de Proxectos Internacionais
Icona de entidade Oficina de Relacións Internacionais
Icona de entidade Oficina de Transferencia de Resultados da Investigación
Icona de entidade Oficina de Transferencia de Resultados e Investigación
Icona de entidade Oficina de doutoramento da EIDUDC
Icona de entidade Oficina para a Igualdade de Xénero
Icona de entidade Piscina
Icona de entidade Responsable de Seguridade da Información
Icona de entidade Sección de Extensión Universitaria
Icona de entidade Secretaría Xeral
Icona de entidade Secretaría do Reitor
Icona de entidade Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos
Icona de entidade Servizo de Biblioteca Universitaria
Icona de entidade Servizo de Biblioteca Universitaria
Icona de entidade Servizo de Comunicación
Icona de entidade Servizo de Contratación Administrativa
Icona de entidade Servizo de Control Interno
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte
Icona de entidade Servizo de Estudantes
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións
Icona de entidade Servizo de Investigación
Icona de entidade Servizo de Normalización Lingüística
Icona de entidade Servizo de Organización Académica
Icona de entidade Servizo de Organización Académica
Icona de entidade Servizo de Persoal Docente e Investigador
Icona de entidade Servizo de Persoal de Administración e Servizos
Icona de entidade Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Icona de entidade Servizo de Publicacións
Icona de entidade Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social
Icona de entidade Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo
Icona de entidade Servizo de Xestión Financeira
Icona de entidade Servizos de Apoio á Investigación
Icona de entidade Servizos de Apoio á Investigación (SAI)
Icona de entidade Taller
Icona de entidade Talleres tecnolóxicos
Icona de entidade Unidade Técnica de Calidade
Icona de entidade Unidade de Atención Telefónica
Icona de entidade Unidade de Estudos Propios de Posgrao
Icona de entidade Unidade de Medios Audiovisuais
Icona de entidade Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI - OZA)
Icona de entidade Unidade de xestión académica integrada (Fac. Sociolx./CC. Comunic.)
Icona de entidade Univeridade Senior
Icona de entidade Valedor Universitario
Icona de entidade Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte
Icona de entidade Vicerreitoría de Economía e Planificación Estratéxica
Icona de entidade Vicerreitoría de Estudantes e Empregabilidade
Icona de entidade Vicerreitoría de Igualdade e Diversidade
Icona de entidade Vicerreitoría de Infraestruturas e Sustentabilidade
Icona de entidade Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación
Icona de entidade Vicerreitoría de Investigación e Transferencia
Icona de entidade Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia
Icona de entidade Vicerreitoría de Profesorado
Icona de entidade Vicerreitoría de Titulacións e Internacionalización
Icona de entidade Vicexerencia de Coordinación
Icona de entidade Vicexerencia de Economía e Finanzas
Icona de entidade Vicexerencia de Xestión de Investigación
Icona de entidade Vicexerencia do Campus de Ferrol
Icona de entidade Vicexerencia do Campus de Ferrol
Icona de entidade Xerencia