Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600
Directo: 881012600
VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Icona de entidade Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Secretaría Xeral
Icona de entidade Secretaría do Reitor REITORIA
Icona de entidade Servizo de Apoio e Asesoramento ao Estudante VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E SUSTENTABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Icona de entidade Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Icona de entidade Servizo de Intervención XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Organización Académica VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Icona de entidade Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Prevención de Riscos Laborais XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Icona de entidade Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Icona de entidade Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social XERENCIA
Icona de entidade Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo SECRETARÍA XERAL
Icona de entidade Servizo de Xestión Financeira XERENCIA
Icona de entidade Servizos de Apoio á Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Icona de entidade Socioloxía SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Icona de entidade Socioloxía e Ciencia Política da Administración FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de entidade Socioloxía e Ciencias da Comunicación ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA, REITORIA
Icona de non categorizado Sala 4 4705
Directo: 881014705
FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 2457
Directo: 881012457
FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 2458
Directo: 881012458
FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 1458
Directo: 881011458
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 5485
Directo: 881015485
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros 5460
Directo: 881015460
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1407
Directo: 881011407
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1408
Directo: 881011408
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de non categorizado Sala Fitness - Gimnasio (Ferrol) 3796
Directo: 881013796
ÁREA DE DEPORTES
Icona de non categorizado Sala Reunións 4855
Directo: 881014855
FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala Reunións Módulo 1 4854
Directo: 881014854
FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala de Base de Datos 2701
Directo: 881012701
ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA
Icona de non categorizado Sala de Bolseiros 1623
Directo: 881011623
FACULTADE DE DEREITO
Icona de non categorizado Sala de Bolseiros 01 4729
Directo: 881014729
FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala de Bolseiros 02 4734
Directo: 881014734
FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala de Bolseiros 2 4896
Directo: 881014896
FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de non categorizado Sala de Comisións nº 1 1165
Directo: 881011165
REITORIA
Icona de non categorizado Sala de Comisións nº 2 1049
Directo: 881011049
REITORIA
Icona de non categorizado Sala de Dereito Administrativo 1621
Directo: 881011621
FACULTADE DE DEREITO
Icona de non categorizado Sala de Dereito Civil 1557
Directo: 881011557
FACULTADE DE DEREITO
Icona de non categorizado Sala de Dereito Constitucional 1572
Directo: 881011572
FACULTADE DE DEREITO
Icona de non categorizado Sala de Dereito Internacional Público 1608
Directo: 881011608
FACULTADE DE DEREITO
Icona de non categorizado Sala de Dereito Mercantil 1594
Directo: 881011594
FACULTADE DE DEREITO
Icona de non categorizado Sala de Dereito Penal 1609
Directo: 881011609
FACULTADE DE DEREITO
Icona de non categorizado Sala de Dereito Procesal 1570
Directo: 881011570
FACULTADE DE DEREITO
Icona de non categorizado Sala de Dereito do Traballo 1552
Directo: 881011552
FACULTADE DE DEREITO
Icona de non categorizado Sala de Economía Política do Dereito 1524
Directo: 881011524
FACULTADE DE DEREITO
Máis resultados