Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade Valedor Universitario
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-Servizo Investigación VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI Esteiro VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI-Admon-UADI VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade VICERR. INFRAESTR. E XESTIÓN AMBIENT.
Icona de entidade Vicerreit. Planificación Académica e Innovación Docente
Icona de entidade Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte
Icona de entidade Vicerreitoría de Economía e Planificación Estratéxica
Icona de entidade Vicerreitoría de Economía, Infraestructuras e Sustentabilidade
Icona de entidade Vicerreitoría de Estudantes e Empregabilidade
Icona de entidade Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade
Icona de entidade Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria
Icona de entidade VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deportes
Icona de entidade Vicerreitoría de Igualdade e Diversidade
Icona de entidade Vicerreitoría de Infraestruturas e Sustentabilidade
Icona de entidade Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación
Icona de entidade Vicerreitoría de Investigación e Transferencia
Icona de entidade Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia
Icona de entidade Vicerreitoría de Profesorado
Máis resultados