Simple view Extended view
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Structure Item icon SECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SECCIÓN DE PROTOCOLO SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon SECRETARÍA DO REITOR REITORIA
Structure Item icon SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SERVIZO DE ARQUITECTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS VICERR. DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE ESTUDANTES VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SERVIZO DE INTERVENCIÓN XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE INVESTIGACIÓN VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon SERVIZO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon SERVIZO DE PATRIM. INVEN. E XEST. ECON. XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE PERSOAL ADMON. E SERVIZ. XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LAB. XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE PUBLICACIÓNS VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SERVIZO DE RETRIBUCIÓN S.S. E AC. S. XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO DE XESTIÓN FINANCEIRA XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon SERVIZO PERSOAL DOCENTE E INVEST. VICERR. DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
More results