Simple view Extended view
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Structure Item icon SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Sección de Protocolo SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Structure Item icon Secretaría Xeral
Structure Item icon Secretaría do Reitor REITORIA
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Structure Item icon Servizo de Intervención XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Organización Académica VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
More results