Service/Unit
Structure Item icon ÁREA DE CULTURA
Structure Item icon ÁREA DE DEPORTES
Structure Item icon ASESORÍA XURÍDICA
Structure Item icon Administración - UXAI-ELVIÑA
Structure Item icon Administración - UXAI-OZA
Structure Item icon BIBLIOTECA CAMPUS ESTEIRO
Structure Item icon CEN. UNIVER. FORM. E INNOV. EDUCAT.
Structure Item icon CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Structure Item icon CENTRO DE LINGUAS DE FERROL
Structure Item icon CLÍNICA UNIVERSITARIA DE PODOLOXÍA
Structure Item icon CONSELLO SOCIAL
Structure Item icon CONSERX. ELVIÑA 2: C.DOC, PAV.ES, EX.UN.
Structure Item icon CONSERXARÍA ELVIÑA 1: ESCI, CASA GALER.
Structure Item icon CONSERXARÍA REITORÍA MAESTRANZA
Structure Item icon CONSERXERÍA CAMPUS ESTEIRO
Structure Item icon Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
Structure Item icon Conserxaría - UXAI
Structure Item icon Conserxaría - UXAI-OZA
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Gabinete Técnico
Structure Item icon Gabinete de Comunicación e Medios Audiovisuais
Structure Item icon Instituto Universitario de Medio Ambiente
Structure Item icon Laboratorios - UXAI
Structure Item icon OFICINA COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO
Structure Item icon OFICINA DE APOIO
Structure Item icon OFICINA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS
Structure Item icon OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS E INVESTIGACIÓN
Structure Item icon Piscina
Structure Item icon SECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SECCIÓN DE PROTOCOLO
Structure Item icon SECRETARÍA DO REITOR
Structure Item icon SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon SERVIZO DE ARQUITECTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS
Structure Item icon SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Structure Item icon SERVIZO DE ESTUDANTES
Structure Item icon SERVIZO DE INTERVENCIÓN
Structure Item icon SERVIZO DE INVESTIGACIÓN
Structure Item icon SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Structure Item icon SERVIZO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Structure Item icon SERVIZO DE PATRIM. INVEN. E XEST. ECON.
Structure Item icon SERVIZO DE PERSOAL ADMON. E SERVIZ.
Structure Item icon SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LAB.
Structure Item icon SERVIZO DE PUBLICACIÓNS
Structure Item icon SERVIZO DE RETRIBUCIÓN S.S. E AC. S.
Structure Item icon SERVIZO DE XESTIÓN FINANCEIRA
Structure Item icon SERVIZO PERSOAL DOCENTE E INVEST.
Structure Item icon SERVIZO REXISTRO, DOCUMEN. E ARQUIVO
Structure Item icon SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACION
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte
Structure Item icon Servizo de Informática e Comunicacións
Structure Item icon TALLER
Structure Item icon Talleres tecnolóxicos
Structure Item icon UNIDADE DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Structure Item icon UNIDADE DE MEDIOS AUDIOVISUAIS
Structure Item icon UNIDADE TÉCNICA DE CALIDADE
Structure Item icon VALEDOR UNIVERSITARIO
Structure Item icon VICERR. DE POLIT. CIENT. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon VICERR. DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon VICERR. DE INTERNACIONALIZACIÓN E COPERACIÓN
Structure Item icon VICERR. DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Structure Item icon VICERR. ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon VICEXERENCIA ASUNTOS ECONÓMICOS E ANÁLISE DE CUSTOS
Structure Item icon Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI Esteiro
Structure Item icon Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI-Admon-UADI
Structure Item icon Vicerreit. Oferta Académica e Innovación Docente
Structure Item icon Vicexerencia Ferrol-Unidade Atención Telefónica
Structure Item icon Vicexerencia Ferrol-Unidade administrativa
Structure Item icon XERENCIA