Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade VICERR. INFRAESTR. E XESTIÓN AMBIENT.
Icona de entidade VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Valedor Universitario
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-Servizo Investigación VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI Esteiro VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI-Admon-UADI VICERREITORIA DE FERROL
Icona de entidade Vicerreit. Oferta Académica e Innovación Docente
Icona de entidade Vicerreitoría de Economía, Infraestructuras e Sustentabilidade
Icona de entidade Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria
Icona de entidade Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación
Icona de entidade Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia
Icona de entidade Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Secretaría Xeral XERENCIA
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Unidade Atención Telefónica XERENCIA
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Unidade administrativa XERENCIA
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Vicerreit. Estudantes Deportes e Cuttura XERENCIA
Icona de entidade Vicexerencia Ferrol-Vicerreit. Relación Internacion. Cooperac. XERENCIA
Icona de entidade Vicexerencia de Asuntos Económicos e Análise de Custos XERENCIA
Icona de entidade Vicexerencia do Campus de Ferrol e Apoio ao Emprego XERENCIA
Icona de non categorizado Valedor Universitario 4369 CENTRO UNIVERSITARIO RIAZOR - CUR
Icona de non categorizado Videocoferencia RDSI 2696 EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACION
Icona de non categorizado Viveiro empresas nº 1 2625 EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACION
Icona de non categorizado Viveiro empresas nº 3 2697 EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACION
Icona de non categorizado Viveiro empresas nº 5 2626 EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACION
Icona de non categorizado Viveiro empresas nº 6 2627 EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACION
Icona de non categorizado Viveiro empresas nº 7 2629 EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACION
Icona de cargo Valderruten Vidal, Alberto VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE Vicerreitor/a
Icona de cargo Vázquez Cendón, Carlos MATEMÁTICAS Director/a Departamento
Icona de cargo Vázquez Rodríguez, José Antonio ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Subdirector/a Escola
Icona de cargo Vázquez Veiga, Nancy Josefina VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE Vicerreitor/a
Icona de cargo Vázquez Veiga, Nancy Josefina VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE Vicerreitor/a
Icona de cargo Veiga Fernández, Luís Ángel VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE Adxunto/a á Vicerreitoría
Icona de cargo Videla Rodríguez, José Juan FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN Vicedecano/a
Icona de cargo Vieiro Iglesias, María Pilar PSICOLOXÍA Secretario/a Departamento
Icona de cargo Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano 4709 FACULTADE DE FILOLOXÍA Vicedecano/a
Icona de persoa Vaamonde García, Carlos FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE PYC_PDI
Icona de persoa Valcarce Silva, Daniel 1276 FACULTADE DE INFORMÁTICA PYC_PDI
Icona de persoa Valcárcel Aguiar, Beatriz FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA PDI
Icona de persoa Valcárcel Cortiñas, María Del Carmen 1473 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS
Icona de persoa Valcárcel López, María Eva 1841 FACULTADE DE FILOLOXÍA PDI
Máis resultados