Simple view Extended view
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Structure Item icon SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600
Direct: 881012600
VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Structure Item icon Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Structure Item icon Secretaría Xeral
Structure Item icon Secretaría do Reitor REITORIA
Structure Item icon Servizo de Apoio e Asesoramento ao Estudante VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Structure Item icon Servizo de Intervención XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Organización Académica VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Prevención de Riscos Laborais XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Structure Item icon Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Xestión Financeira XERENCIA
Structure Item icon Servizos de Apoio á Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Socioloxía SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Structure Item icon Socioloxía e Ciencia Política da Administración FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Structure Item icon Socioloxía e Ciencias da Comunicación ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA, REITORIA
Uncagetorized icon Sala 4 4705
Direct: 881014705
FACULTADE DE FILOLOXÍA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 2457
Direct: 881012457
FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 2458
Direct: 881012458
FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 1458
Direct: 881011458
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 5485
Direct: 881015485
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 5460
Direct: 881015460
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1407
Direct: 881011407
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
More results