Service/Unit
Structure Item icon Área de Cultura
Structure Item icon Área de Deportes
Structure Item icon Asesoría Xurídica
Structure Item icon Aula de Náutica
Structure Item icon Biblioteca do Campus de Esteiro
Structure Item icon CONSERXERÍA CAMPUS ESTEIRO
Structure Item icon Cen. Univer. Form. e Innovac. Educat.
Structure Item icon Centro de Documentación Europea
Structure Item icon Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
Structure Item icon Centro de Linguas de Ferrol
Structure Item icon Clínica universitaria de Podoloxía
Structure Item icon Consello Social
Structure Item icon Conserxaría ETS de Arquitectura
Structure Item icon Conserxaría ETS de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Structure Item icon Conserxaría ETS de Náutica e Máquinas
Structure Item icon Conserxaría EU Politécnica
Structure Item icon Conserxaría EU de Arquitectura Técnica
Structure Item icon Conserxaría EU de Deseño Industrial
Structure Item icon Conserxaría Elviña 1: ESCI, Casa do Lagar
Structure Item icon Conserxaría Elviña 2: Xoana Capdevielle, Pav. Deportes
Structure Item icon Conserxaría Escola Politécnica Superior
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Ciencias
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Ciencias da Educación
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Ciencias do Traballo
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Dereito
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Economía e Empresa
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Filoloxía
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Humanidades e Documentación
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Informática
Structure Item icon Conserxaría Reitoría A Maestranza
Structure Item icon Conserxaría UXAI (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)
Structure Item icon Conserxaría UXAI de Oza
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Dirección/Unidade da Apoio a Departamentos e Investigación
Structure Item icon Gabinete Técnico
Structure Item icon Gabinete Técnico
Structure Item icon Instituto Universitario de Medio Ambiente
Structure Item icon Laboratorios - UXAI
Structure Item icon Oficina de Apoio
Structure Item icon Oficina de Cooperación e Voluntariado
Structure Item icon Oficina de Protocolo
Structure Item icon Oficina de Relacións Internacionais
Structure Item icon Oficina de Transferencia de Resultados e Investigación
Structure Item icon Piscina
Structure Item icon Sección de Extensión Universitaria
Structure Item icon Secretaría Técnica
Structure Item icon Secretaría Xeral
Structure Item icon Secretaría do Reitor
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos
Structure Item icon Servizo de Biblioteca Universitaria
Structure Item icon Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte
Structure Item icon Servizo de Estudantes
Structure Item icon Servizo de Estudantes
Structure Item icon Servizo de Informática e Comunicacións
Structure Item icon Servizo de Intervención
Structure Item icon Servizo de Investigación
Structure Item icon Servizo de Normalización Lingüística
Structure Item icon Servizo de Organización Académica
Structure Item icon Servizo de Persoal Docente e Investigador
Structure Item icon Servizo de Persoal de Administración e Servizos
Structure Item icon Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Structure Item icon Servizo de Publicacións
Structure Item icon Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social
Structure Item icon Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo
Structure Item icon Servizo de Xestión Financeira
Structure Item icon Servizos de Apoio á Investigación
Structure Item icon Taller
Structure Item icon Talleres tecnolóxicos
Structure Item icon Unidade Técnica de Calidade
Structure Item icon Unidade de Atención Telefónica
Structure Item icon Unidade de Comunicación e Medios Audiovisuais
Structure Item icon Unidade de Medios Audiovisuais
Structure Item icon Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI - OZA)
Structure Item icon Unidade de xestión académica integrada (Fac. Sociolx./CC. Comunic.)
Structure Item icon Valedor Universitario
Structure Item icon Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI Esteiro
Structure Item icon Vicerr. Campus de Ferrol-UXAI-Admon-UADI
Structure Item icon Vicerreit. Planificación Académica e Innovación Docente
Structure Item icon Vicerreitoría de Economía e Planificación Estratéxica
Structure Item icon Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade
Structure Item icon Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deportes
Structure Item icon Vicerreitoría de Infraestruturas e Sustentabilidade
Structure Item icon Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación
Structure Item icon Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia
Structure Item icon Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente
Structure Item icon Vicexerencia Ferrol-Unidade Atención Telefónica
Structure Item icon Vicexerencia Ferrol-Unidade administrativa
Structure Item icon Vicexerencia de Asuntos Económicos e Análise de Custos
Structure Item icon Vicexerencia do Campus de Ferrol e Apoio ao Emprego
Structure Item icon Xerencia