Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade Dereito Privado ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, FACULTADE DE DEREITO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de entidade Dereito Público FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE DEREITO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icona de entidade Dereito Público Especial FACULTADE DE DEREITO
Icona de entidade Dereito administrativo DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icona de entidade Dereito civil DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Icona de entidade Dereito constitucional DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icona de entidade Dereito do traballo e seguridade social DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icona de entidade Dereito eclesiástico do estado DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Icona de entidade Dereito financeiro e tributario DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icona de entidade Dereito internacional privado DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Icona de entidade Dereito internacional público e relacións internacionais DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icona de entidade Dereito mercantil DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Icona de entidade Dereito penal DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icona de entidade Dereito procesual DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icona de entidade Dereito romano DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icona de entidade Didáctica da expresión corporal DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Icona de entidade Didáctica da expresión musical DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Icona de entidade Didáctica da expresión musical, plásica e corporal
Icona de entidade Didáctica da expresión plástica DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Icona de entidade Didáctica da lingua e a literatura DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Icona de entidade Didáctica da matemática PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA
Icona de entidade Didáctica das ciencias experimentais PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA
Icona de entidade Didáctica das ciencias sociais DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Icona de entidade Didáctica e organización escolar PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA
Icona de entidade Didácticas Específicas FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
Icona de entidade Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
Icona de entidade Dirección ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL
Icona de entidade Dirección ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
Icona de entidade Dirección FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de entidade Dirección FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icona de entidade Dirección FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Icona de entidade Dirección FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de entidade Dirección FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
Icona de entidade Dirección ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA
Icona de entidade Dirección ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
Icona de entidade Dirección ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS
Icona de entidade Dirección ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icona de entidade Dirección FACULTADE DE DEREITO
Icona de entidade Dirección ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Icona de entidade Dirección FACULTADE DE CIENCIAS
Máis resultados