Simple view Extended view
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Structure Item icon DIRECCIÓN ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL
Structure Item icon DIRECCIÓN ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE FILOLOXÍA
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
Structure Item icon DIRECCIÓN ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA
Structure Item icon DIRECCIÓN ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
Structure Item icon DIRECCIÓN ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS
Structure Item icon DIRECCIÓN ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE DEREITO
Structure Item icon DIRECCIÓN ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE CIENCIAS
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Structure Item icon DIRECCION FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE INFORMÁTICA
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN
Structure Item icon DIRECCIÓN FACULTADE DE FISIOTERAPIA
Structure Item icon Dereito Privado ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, FACULTADE DE DEREITO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Structure Item icon Dereito Público FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE DEREITO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Structure Item icon Dereito Público Especial FACULTADE DE DEREITO
Structure Item icon Dereito administrativo DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Structure Item icon Dereito civil DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Structure Item icon Dereito constitucional DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Structure Item icon Dereito do traballo e seguridade social DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Structure Item icon Dereito eclesiástico do estado DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Structure Item icon Dereito financeiro e tributario DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Structure Item icon Dereito internacional privado DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Structure Item icon Dereito internacional público e relacións internacionais DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Structure Item icon Dereito mercantil DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Structure Item icon Dereito penal DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Structure Item icon Dereito procesual DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Structure Item icon Dereito romano DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Structure Item icon Didáctica da expresión corporal DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Structure Item icon Didáctica da expresión musical DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Structure Item icon Didáctica da expresión musical, plásica e corporal
Structure Item icon Didáctica da expresión plástica DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
More results