• VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Contactos
Extensión de Fax 1067 Dependencia/Despacho Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnoloxías
Fax 981 167 011 Dependencia/Despacho Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnoloxías
Elementos vinculados
Icona de entidade CEN. UNIVER. FORM. E INNOVAC. EDUCAT.
Icona de entidade SERVIZO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Icona de entidade UNIVERSIDADE SENIOR
Icona de entidade UNIDADE TÉCNICA DE CALIDADE
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de cargo Candedo Gunturiz, María Dolores Fátima
Icona de cargo Vázquez Veiga, Nancy Josefina
Icona de cargo Vázquez Veiga, Nancy Josefina
Icona de persoa Álvarez Besada, Ana 1040 REITORIA
Icona de persoa Blanquet Santaella, Isabel Elvira 1137 REITORIA
Icona de persoa Cabrera Sánchez, Víctor Manuel Ramón 2390 REITORIA
Icona de persoa Costoya Sánchez, Eva María 1032 REITORIA
Icona de persoa Crecente Maseda, María Antonia 1355 PAVILLON DE ESTUDANTES
Icona de persoa Da Lama Novoa, Víctor 2364 PAVILLON DE ESTUDANTES
Icona de persoa Díaz Rivera, Eva 2382 REITORIA
Icona de persoa Docampo Muíño, María del Carmen 2350 PAVILLON DE ESTUDANTES
Icona de persoa Dopico García, Mónica 5618 EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE
Icona de persoa Fachal Beade, María Isabel 4507 VICERREIT. OFERTA ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Icona de persoa Fernández Vázquez, María Dolores 5619 EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE
Icona de persoa Fernández Yáñez, Higinio 1130 REITORIA
Icona de persoa Fraga Mosquera, María Amelia 1069 REITORIA
Icona de persoa Gómez Pérez, Daniel 1129 REITORIA
Icona de persoa Grela Eiris, Ana María 2351 PAVILLON DE ESTUDANTES
Icona de persoa Guimaraens Bauluz, Patricia 1128 REITORIA
Icona de persoa Iglesias Blanco, Ana Beatriz 1052 REITORIA
Icona de persoa Martelli Emancipato, Ana Edith 1131 REITORIA
Icona de persoa Martínez Suárez, Germán 1158 REITORIA
Icona de persoa Mosquera López, María Carmen 2392 REITORIA
Icona de persoa Peña Cabanas, Ana María 5612 EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE
Icona de persoa Respino Souto, María Ángeles 1157 REITORIA
Icona de persoa Rey Abuín, Elena 1020 REITORIA
Icona de persoa Rodríguez Vázquez, Laura Luísa 2352 PAVILLON DE ESTUDANTES
Icona de persoa Ruíz Sanz, Icíar 1133 REITORIA
Icona de persoa Seijas Ramos, Sonia María 5622 EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE
Icona de persoa Serrano Buján, Roberto 1135 REITORIA
Icona de persoa Suárez Fernández, Lidia 2021 FACULTADE DE CIENCIAS
Icona de persoa Suárez Lourido, Jesús 2353 PAVILLON DE ESTUDANTES
Icona de persoa Villar Arévalo, Javier 5617 EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE