Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Person icon Abalo Outeda, Gonzalo 6099 EDIFICIO DA ÁREA CIENTÍFICA PAS
Person icon Agulló López, Paula Patricia 6099 EDIFICIO DA ÁREA CIENTÍFICA PAS
Person icon Amado Blanco, Rosa María 1400 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS
Person icon Lafuente Paulos, Marta 1400 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS
Person icon Lesta Iglesias, Jesús 1400 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS
Person icon Lodeiro Hermida, Óscar 1400 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS