Vista simple Vista estendida
 • Extensión de Fax 5681 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental
  Fax 981 167 090 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental
 • Extensión de Fax 1067 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnoloxías
  Fax 981 167 011 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnoloxías
 • Extensión de Fax 1033 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Estratexia e Planificación Económica
  Fax 981 167 016 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Estratexia e Planificación Económica
 • Extensión de Fax 1033 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Estudantes e Relacións Internacionais
  Fax 981 167 016 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Estudantes e Relacións Internacionais
 • Extensión de Fax 1033 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Cultura e Comunicación
  Fax 981 167 016 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Cultura e Comunicación
 • Extensión de Fax 1067 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Investigación
  Fax 981 167 011 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Investigación
 • Extensión de Fax 1043 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Profesorado
  Fax 981 167 020 - Dependencia/Despacho: Vicerreitoría de Profesorado
 • Vicexerencia de Asuntos Económicos e Análise de Custos
 • XERENCIA
 • Vicexerencia do Campus de Ferrol e Apoio ao Emprego
 • XERENCIA
 • Extensión de Fax 3657 - Dependencia/Despacho: Vicexerencia de Ferrol
  Fax 981 337 442 - Dependencia/Despacho: Vicexerencia de Ferrol
 • Vicexerencia Ferrol-Secretaría Xeral
 • XERENCIA
 • Vicexerencia Ferrol-Unidade administrativa
 • XERENCIA
 • Vicexerencia Ferrol-Unidade Atención Telefónica
 • XERENCIA
 • Vicexerencia Ferrol-Vicerreit. Estudantes Deportes e Cuttura
 • XERENCIA
 • Vicexerencia Ferrol-Vicerreit. Relación Internacion. Cooperac.
 • XERENCIA
 • Extensión 5761
  Directo: 881015761
  - Dependencia/Despacho: Sección de Xestión de Convoctorias e Axudas a Investigadores
CARGO
 • Vicerreitor/a
 • Vallejo Carballosa, María Cristina
 • REITORIA
 • PAS
 • Extensión 1051
  Directo: 881011051
  - Dependencia/Despacho: Xefa de Sección de Proxectos e Axudas á Investigación
 • Varela Andrade, Rosa María
 • NORMAL
 • PAS
 • Varela Iglesias, María Del Carmen
 • REITORIA
 • PAS
 • Varela Mariño, María de los Ángeles
 • REITORIA
 • PAS
Máis resultados