Vista simple Vista estendida
Nome Extensión Ubicación Posto/Cargo vCard
Icona de entidade EDIFICIO DE APOIO AO ESTUDO
Icona de entidade EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACION
Icona de entidade EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE
Icona de entidade Ecoloxía BIOLOXÍA, BIOLOXÍA, BIOLOXÍA, BIOLOXÍA
Icona de entidade Economía ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR, ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE DEREITO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE INFORMÁTICA, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icona de entidade Economía Aplicada 1 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de entidade Economía Aplicada 2 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de entidade Economía Financeira e Contabilidade FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icona de entidade Economía aplicada ECONOMÍA, ECONOMÍA, ECONOMÍA, ECONOMÍA, ECONOMÍA, ECONOMÍA, ECONOMÍA
Icona de entidade Economía financeira e contabilidade EMPRESA, EMPRESA, EMPRESA, EMPRESA, EMPRESA, EMPRESA, EMPRESA, EMPRESA
Icona de entidade Edafoloxía e química agrícola FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA, FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA, FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA, FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA, FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA, FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA
Icona de entidade Edificio da Área Científica
Icona de entidade Educación Física e Deportiva FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Icona de entidade Educación Física e Deportiva FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Icona de entidade Educación Física e Deportiva FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Icona de entidade Educación física e deportiva EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTIVA
Icona de entidade Electromagnetismo FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA, FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA, FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA, FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA, FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA, FÍSICA E CIENCIAS DA TERRA
Icona de entidade Electrónica ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES, ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES, ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES
Icona de entidade Electrónica e Sistemas FACULTADE DE INFORMÁTICA
Icona de entidade Empresa ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR, ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA, ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, FACULTADE DE INFORMÁTICA, REITORIA
Icona de entidade Enerxía e Propulsión Mariña ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS
Icona de entidade Enfermería CIENCIAS DA SAÚDE, CIENCIAS DA SAÚDE, CIENCIAS DA SAÚDE, CIENCIAS DA SAÚDE
Icona de entidade Enxeñaría Civil ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR, ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS, ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA, ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, CITIC
Icona de entidade Enxeñaría Industrial ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR, ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA, ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL
Icona de entidade Enxeñaría Industrial 2 ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
Icona de entidade Enxeñaría Naval e Industrial ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR, ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS, ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA, ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, TALLERES TECNOLÓXICOS
Icona de entidade Enxeñaría Naval e Oceánica ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
Icona de entidade Enxeñaría cartográfica, xeodésica e fotogramétrica ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL
Icona de entidade Enxeñaría da construcción ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL
Icona de entidade Enxeñaría de Computadores EDIFICIO DA ÁREA CIENTÍFICA, ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, FACULTADE DE INFORMÁTICA
Icona de entidade Enxeñaría de sistemas e automática ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL
Icona de entidade Enxeñaría do terreo ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL
Icona de entidade Enxeñaría dos procesos de fabricación ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL
Icona de entidade Enxeñaría e infraestructura dos transportes ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL
Icona de entidade Enxeñaría eléctrica ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL
Icona de entidade Enxeñaría hidráulica ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL
Icona de entidade Enxeñaría mecánica ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL
Icona de entidade Enxeñaría nuclear ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL
Icona de entidade Enxeñaría química QUÍMICA, QUÍMICA, QUÍMICA, QUÍMICA, QUÍMICA
Icona de entidade Enxeñaría telemática CIENCIAS DA COMPUTACIÓN E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN, CIENCIAS DA COMPUTACIÓN E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN, CIENCIAS DA COMPUTACIÓN E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN, CIENCIAS DA COMPUTACIÓN E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN, CIENCIAS DA COMPUTACIÓN E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN, CIENCIAS DA COMPUTACIÓN E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN, CIENCIAS DA COMPUTACIÓN E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN, CIENCIAS DA COMPUTACIÓN E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN, CIENCIAS DA COMPUTACIÓN E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN
Icona de entidade Escola Internacional de Doutoramento
Icona de entidade Escola Politécnica Superior
Icona de entidade Escola Técnica Superior de Arquitectura
Icona de entidade Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Icona de entidade Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
Icona de entidade Escola Universitaria Politécnica
Icona de entidade Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
Icona de entidade Escola Universitaria de Deseño Industrial
Icona de entidade Escola Universitaria de Enfermaría da Coruña
Icona de entidade Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña
Icona de entidade Escola Universitaria de Terapia Ocupacional
Icona de entidade Escola Universitaria de Turismo
Icona de entidade Estadio Universitario
Icona de entidade Estatística e investigación operativa MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS, MATEMÁTICAS
Icona de entidade Estratigrafía
Icona de entidade Expresión Gráfica Arquitectónica ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA, ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL
Icona de entidade Expresión gráfica arquitectónica EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA, EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA, EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA
Icona de entidade Expresión gráfica na enxeñaría ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA INDUSTRIAL
Icona de non categorizado ESCI - Conserxaría 2698
Directo: 881012698
EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACION
Icona de non categorizado ESCI - Local de reunións 2616
Directo: 881012616
EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACION
Máis resultados