Simple view Extended view
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Structure Item icon SAI
Structure Item icon Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Structure Item icon Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE DIVULGACIÓN, CULTURA E DEPORTE
Structure Item icon Secretaría do Reitor REITORIA
Structure Item icon Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Structure Item icon Secretaría Xeral
Structure Item icon SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE
Structure Item icon Servizo de Apoio e Asesoramento ao Estudante VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Comunicación VICERREITORÍA DE DIVULGACIÓN, CULTURA E DEPORTE
Structure Item icon Servizo de Contratación Administrativa XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Control Interno XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
More results