Vista simple Vista extendida
Nombre Extensión Ubicación Puesto/Cargo vCard
Icono de entidad Dereito Privado ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS, FACULTADE DE DEREITO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icono de entidad Dereito Público FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE DEREITO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icono de entidad Dereito Público Especial FACULTADE DE DEREITO
Icono de entidad Dereito administrativo DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icono de entidad Dereito civil DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Icono de entidad Dereito constitucional DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icono de entidad Dereito do traballo e seguridade social DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icono de entidad Dereito eclesiástico do estado DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Icono de entidad Dereito financeiro e tributario DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icono de entidad Dereito internacional privado DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Icono de entidad Dereito internacional público e relacións internacionais DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icono de entidad Dereito mercantil DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO, DEREITO PRIVADO
Icono de entidad Dereito penal DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icono de entidad Dereito procesual DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icono de entidad Dereito romano DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO, DEREITO PÚBLICO
Icono de entidad Didáctica da expresión corporal DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Icono de entidad Didáctica da expresión musical DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Icono de entidad Didáctica da expresión musical, plásica e corporal
Icono de entidad Didáctica da expresión plástica DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Icono de entidad Didáctica da lingua e a literatura DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Icono de entidad Didáctica da matemática PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA
Icono de entidad Didáctica das ciencias experimentais PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA
Icono de entidad Didáctica das ciencias sociais DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Icono de entidad Didáctica e organización escolar PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA
Icono de entidad Didácticas Específicas FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
Icono de entidad Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
Icono de entidad Dirección ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL
Icono de entidad Dirección ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
Icono de entidad Dirección FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Icono de entidad Dirección FACULTADE DE FILOLOXÍA
Icono de entidad Dirección FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Icono de entidad Dirección FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Icono de entidad Dirección FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
Icono de entidad Dirección ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA
Icono de entidad Dirección ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
Icono de entidad Dirección ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS
Icono de entidad Dirección ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Icono de entidad Dirección FACULTADE DE DEREITO
Icono de entidad Dirección ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Icono de entidad Dirección FACULTADE DE CIENCIAS
Más resultados