Area
Icono de entidad Álxebra
Icono de entidad Análise matemática
Icono de entidad Análise xeográfica rexional
Icono de entidad Anatomía e embrioloxía humana
Icono de entidad Anatomía patolóxica
Icono de entidad Antropoloxía social
Icono de entidad Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Icono de entidad Astronomía e astrofísica
Icono de entidad Biblioteconomía e documentación
Icono de entidad Bioloxía animal
Icono de entidad Bioloxía celular
Icono de entidad Bioloxía vegetal
Icono de entidad Bioquímica e bioloxía molecular
Icono de entidad Botánica
Icono de entidad Ciencia da computación e intelixencia artificial
Icono de entidad Ciencia política e da administración
Icono de entidad Ciencias dos materiais e enxeñaría metalúrxica
Icono de entidad Ciencias e técnicas da navegación
Icono de entidad Ciencias e técnicas historiográficas
Icono de entidad Ciencias morfolóxicas
Icono de entidad Cirurxía
Icono de entidad Comercialización e investigación de mercados
Icono de entidad Composición arquitectónica
Icono de entidad Comunicación audiovisual e publicidade
Icono de entidad Construcións arquitectónicas
Icono de entidad Construcións navais
Icono de entidad Cristalografía e mineraloxía
Icono de entidad Dereito administrativo
Icono de entidad Dereito civil
Icono de entidad Dereito constitucional
Icono de entidad Dereito do traballo e seguridade social
Icono de entidad Dereito eclesiástico do estado
Icono de entidad Dereito financeiro e tributario
Icono de entidad Dereito internacional privado
Icono de entidad Dereito internacional público e relacións internacionais
Icono de entidad Dereito mercantil
Icono de entidad Dereito penal
Icono de entidad Dereito procesual
Icono de entidad Dereito romano
Icono de entidad Didáctica da expresión corporal
Icono de entidad Didáctica da expresión musical
Icono de entidad Didáctica da expresión musical, plásica e corporal
Icono de entidad Didáctica da expresión plástica
Icono de entidad Didáctica da lingua e a literatura
Icono de entidad Didáctica da matemática
Icono de entidad Didáctica das ciencias experimentais
Icono de entidad Didáctica das ciencias sociais
Icono de entidad Didáctica e organización escolar
Icono de entidad Ecoloxía
Icono de entidad Economía aplicada
Icono de entidad Economía financeira e contabilidade
Icono de entidad Edafoloxía e química agrícola
Icono de entidad Educación física e deportiva
Icono de entidad Electromagnetismo
Icono de entidad Electrónica
Icono de entidad Enfermería
Icono de entidad Enxeñaría cartográfica, xeodésica e fotogrametría
Icono de entidad Enxeñaría da construción
Icono de entidad Enxeñaría de sistemas e automática
Icono de entidad Enxeñaría do terreo
Icono de entidad Enxeñaría dos procesos de fabricación
Icono de entidad Enxeñaría e infraestrutura dos transportes
Icono de entidad Enxeñaría eléctrica
Icono de entidad Enxeñaría hidráulica
Icono de entidad Enxeñaría mecánica
Icono de entidad Enxeñaría nuclear
Icono de entidad Enxeñaría química
Icono de entidad Enxeñaría telemática
Icono de entidad Estatística e investigación operativa
Icono de entidad Estratigrafía
Icono de entidad Expresión gráfica arquitectónica
Icono de entidad Expresión gráfica na enxeñaría
Icono de entidad Farmacoloxía
Icono de entidad Filoloxía alemana
Icono de entidad Filoloxía española
Icono de entidad Filoloxía francesa
Icono de entidad Filoloxía inglesa
Icono de entidad Filoloxía italiana
Icono de entidad Filoloxía latina
Icono de entidad Filoloxía románica
Icono de entidad Filoloxías galega e portuguesa
Icono de entidad Filosofía
Icono de entidad Filosofía do dereito
Icono de entidad Filosofía moral
Icono de entidad Física aplicada
Icono de entidad Física da materia condensada
Icono de entidad Física da terra,astronomía e astrofísica
Icono de entidad Fisioloxía
Icono de entidad Fisioloxía vexetal
Icono de entidad Fisioterapia
Icono de entidad Fundamentos da análise económica
Icono de entidad Historia antiga
Icono de entidad Historia contemporánea
Icono de entidad Historia da arte
Icono de entidad Historia da ciencia
Icono de entidad Historia do dereito e das institucións
Icono de entidad Historia do pensamento e os movementos sociais
Icono de entidad Historia e institucións económicas
Icono de entidad Historia moderna
Icono de entidad Historial medieval
Icono de entidad Lingua española
Icono de entidad Linguaxes e sistemas informáticos
Icono de entidad Lingüística xeral
Icono de entidad Literatura española
Icono de entidad Lóxica e filosofía da ciencia
Icono de entidad Máquinas e motores térmicos
Icono de entidad Matemática aplicada
Icono de entidad Mecánica de fluídos
Icono de entidad Mecánica dos medios continuos e teoría de estruturas
Icono de entidad Medicina
Icono de entidad Medicina preventiva e saúde pública
Icono de entidad Metodoloxía das ciencias do comportamento
Icono de entidad Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
Icono de entidad Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Icono de entidad Microbioloxía
Icono de entidad Organización de empresas
Icono de entidad Otorrinolaringoloxía
Icono de entidad Paleontoloxía
Icono de entidad Parasitoloxía
Icono de entidad Personalidade, avaliación e tratamento psicolóxicos
Icono de entidad Proxectos arquitectónicos
Icono de entidad Proxectos de enxeñaría
Icono de entidad Psicobioloxía
Icono de entidad Psicoloxía básica
Icono de entidad Psicoloxía evolutiva e da educación
Icono de entidad Psicoloxía social
Icono de entidad Psiquiatría
Icono de entidad Química analítica
Icono de entidad Química física
Icono de entidad Química inorgánica
Icono de entidad Química orgánica
Icono de entidad Radioloxía e medicina física
Icono de entidad Socioloxía
Icono de entidad Tecnoloxía electrónica
Icono de entidad Tecnoloxías do medio ambiente
Icono de entidad Teoría da literatura
Icono de entidad Teoría da literatura e Literatura Comparada
Icono de entidad Teoría do sinal e comunicacións
Icono de entidad Teoría e historia da educación
Icono de entidad Traumatoloxía e ortopedia
Icono de entidad Urbanística e ordenación do territorio
Icono de entidad Xenética
Icono de entidad Xeodinámica
Icono de entidad Xeodinámica externa
Icono de entidad Xeografía humana
Icono de entidad Xornalismo
Icono de entidad Zooloxía