Simple view Extended view
 • Fax extension 5681 - Office: Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental
  Fax 981 167 090 - Office: Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental
 • Fax extension 1067 - Office: Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnoloxías
  Fax 981 167 011 - Office: Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnoloxías
 • Fax extension 1033 - Office: Vicerreitoría de Estratexia e Planificación Económica
  Fax 981 167 016 - Office: Vicerreitoría de Estratexia e Planificación Económica
 • Fax extension 1033 - Office: Vicerreitoría de Estudantes e Relacións Internacionais
  Fax 981 167 016 - Office: Vicerreitoría de Estudantes e Relacións Internacionais
 • Fax extension 1033 - Office: Vicerreitoría de Cultura e Comunicación
  Fax 981 167 016 - Office: Vicerreitoría de Cultura e Comunicación
 • Fax extension 1067 - Office: Vicerreitoría de Investigación
  Fax 981 167 011 - Office: Vicerreitoría de Investigación
 • Fax extension 1043 - Office: Vicerreitoría de Profesorado
  Fax 981 167 020 - Office: Vicerreitoría de Profesorado
 • Vicexerencia de Asuntos Económicos e Análise de Custos
 • XERENCIA
 • Vicexerencia de Coordinación
 • XERENCIA
 • Vicexerencia de Economía e Finanzas
 • XERENCIA
 • Vicexerencia de Investigación e dos Asuntos Económicos da Investigación
 • XERENCIA
More results