Simple view Extended view
 • Fax extension 5681 - Office: Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental
  Fax 981 167 090 - Office: Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental
 • Fax extension 1067 - Office: Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnoloxías
  Fax 981 167 011 - Office: Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnoloxías
 • Fax extension 1033 - Office: Vicerreitoría de Estratexia e Planificación Económica
  Fax 981 167 016 - Office: Vicerreitoría de Estratexia e Planificación Económica
 • Fax extension 1033 - Office: Vicerreitoría de Estudantes e Relacións Internacionais
  Fax 981 167 016 - Office: Vicerreitoría de Estudantes e Relacións Internacionais
 • Fax extension 1033 - Office: Vicerreitoría de Cultura e Comunicación
  Fax 981 167 016 - Office: Vicerreitoría de Cultura e Comunicación
 • Fax extension 1067 - Office: Vicerreitoría de Investigación
  Fax 981 167 011 - Office: Vicerreitoría de Investigación
 • Fax extension 1043 - Office: Vicerreitoría de Profesorado
  Fax 981 167 020 - Office: Vicerreitoría de Profesorado
 • Vicexerencia de Asuntos Económicos e Análise de Custos
 • XERENCIA
 • Vicexerencia de Coordinación
 • XERENCIA
 • Vicexerencia de Economía e Finanzas
 • XERENCIA
 • Vicexerencia de Investigación e dos Asuntos Económicos da Investigación
 • XERENCIA
 • Vicexerencia de Xestión de Investigación
 • XERENCIA
 • Vicexerencia de Xestión de Investigación
 • XERENCIA
 • Vicexerencia do Campus de Ferrol
 • XERENCIA
 • Vicexerencia do Campus de Ferrol e Apoio ao Emprego
 • XERENCIA
 • Fax extension 3657 - Office: Vicexerencia de Ferrol
  Fax 981 337 442 - Office: Vicexerencia de Ferrol
 • Vicexerencia Ferrol-Secretaría Xeral
 • XERENCIA
 • Vicexerencia Ferrol-Unidade administrativa
 • XERENCIA
 • Vicexerencia Ferrol-Unidade Atención Telefónica
 • XERENCIA
 • Vicexerencia Ferrol-Vicerreit. Estudantes Deportes e Cuttura
 • XERENCIA
 • Vicexerencia Ferrol-Vicerreit. Relación Internacion. Cooperac.
 • XERENCIA
More results