• VICERREITORÍA DE IGUALDADE E DIVERSIDADE
Related items
Structure Item icon OFICINA PARA A IGUALDADE DE XÉNERO
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Charge icon López Villar, Cristina Vicerreitor/a
Person icon Rey Albarellos, Alberto 1151
Direct: 881011151
REITORIA PAS
Person icon Vieito Blanco, María Eugenia 1952
Direct: 881011952
CASA DO LAGAR PAS