Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Person icon Fraga Mosquera, María Amelia 1069 REITORIA PAS
Person icon Iglesias Blanco, Ana Beatriz 1052 REITORIA PAS
Person icon Monserrat Iglesias, Patricia 3672 VICERREITORIA DE FERROL PAS
Person icon Romaus Rico, Ana 1063 REITORIA PAS