Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Person icon Fraga Mosquera, María Amelia 1069 REITORIA
Person icon Iglesias Blanco, Ana Beatriz 1052 REITORIA
Person icon Sousa González, Milagros 1063 REITORIA