Related items
Structure Item icon MATEMÁTICA APLICADA
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Charge icon Rodríguez Seijo, José Manuel Secretario/a Departamento
Charge icon Vázquez Cendón, Carlos Director/a Departamento
Person icon Colominas Ezponda, Ignacio 1420
Direct: 881011420
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon Couceiro Aguiar, Iván 1411
Direct: 881011411
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon Domínguez Pérez, Xabier Eduardo 1418
Direct: 881011418
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon Fe Marqués, Jaime Miguel 1416
Direct: 881011416
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon Fuentes García, Luis 1462
Direct: 881011462
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon Gómez Díaz, Héctor 1415
Direct: 881011415
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon Navarrina Martínez, Fermín Luis 1413
Direct: 881011413
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon Nogueira Garea, Xesús Antón 1409
Direct: 881011409
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon París López, José 1414
Direct: 881011414
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon Ramírez Palacios, Luis 1417
Direct: 881011417
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Pablo 1412
Direct: 881011412
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI
Person icon Taboada Vázquez, Raquel 1485
Direct: 881011485
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PDI