Related items
Structure Item icon MATEMÁTICA APLICADA
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Charge icon Rodríguez Seijo, José Manuel
Charge icon Vázquez Cendón, Carlos
Person icon Casteleiro Maldonado, Manuel 1420 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Colominas Ezponda, Ignacio 1417 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Domínguez Pérez, Xabier Eduardo 1418 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Fe Marqués, Jaime Miguel 1416 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Fuentes García, Luis 1462 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Gómez Díaz, Héctor 1415 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Navarrina Martínez, Fermín Luis 1413 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Nogueira Garea, Xesús Antón 1409 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon París López, José 1414 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Pablo 1412 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Soage Quintáns, Manuel Andrés 5448 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Taboada Vázquez, Raquel 1485 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS