Service/Unit
Structure Item icon Administrador/a de Centros e Servizos Externos
Structure Item icon Area de Cultura
Structure Item icon Area de Deportes
Structure Item icon Área de Deportes
Structure Item icon Áreas técnicas Campus de Ferrol
Structure Item icon Asesoría Xurídica
Structure Item icon Aula Náutica
Structure Item icon Aula de Náutica
Structure Item icon Batallóns - Servizos universitarios
Structure Item icon Biblioteca Central Ferrol (Enxeñaría)
Structure Item icon Biblioteca Central Ferrol (Patín)
Structure Item icon CONSERXERÍA CAMPUS ESTEIRO
Structure Item icon Centro de Linguas
Structure Item icon Centro de Documentación Europea
Structure Item icon Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC)
Structure Item icon Centro de Investigación Científica Avanzada (CICA) - Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía
Structure Item icon Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Structure Item icon Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
Structure Item icon Centro de Investigacións en Tecnoloxías Navais e Industriais
Structure Item icon Centro de Investigacións en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI)
Structure Item icon Centro universitario de Formación e Innovación Educativa
Structure Item icon Clínica universitaria de Podoloxía
Structure Item icon Consello Social
Structure Item icon Conserxaría ETS de Arquitectura
Structure Item icon Conserxaría ETS de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Structure Item icon Conserxaría ETS de Náutica e Máquinas
Structure Item icon Conserxaría EU de Arquitectura Técnica
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Ciencias
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Ciencias da Educación
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Dereito
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Economía e Empresa
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Filoloxía
Structure Item icon Conserxaría Facultade de Informática
Structure Item icon Conserxaría UXAI (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)
Structure Item icon Conserxaría UXAI de Oza
Structure Item icon Conserxería centros non docentes Elviña-Zapateira
Structure Item icon Conserxería da Reitoría A Maestranza, Riazor e Aula Náutica
Structure Item icon Contabilidade Analítica
Structure Item icon Equipo de Xestión da Investigación (EXI)
Structure Item icon Equipo de Xestión da Investigación (EXI)
Structure Item icon Gabinete Técnico
Structure Item icon Instituto Universitario de Medio Ambiente
Structure Item icon Investigadores
Structure Item icon Laboratorios - UXAI
Structure Item icon Oficina de Apoio
Structure Item icon Oficina de Captación de persoal Investigador (OCPI)
Structure Item icon Oficina de Cooperación e Voluntariado
Structure Item icon Oficina de Medio Ambiente
Structure Item icon Oficina de Protocolo
Structure Item icon Oficina de Proxectos Internacionais
Structure Item icon Oficina de Relacións Internacionais
Structure Item icon Oficina de Transferencia de Resultados da Investigación
Structure Item icon Oficina de doutoramento da EIDUDC
Structure Item icon Oficina para a Igualdade de Xénero
Structure Item icon Piscina
Structure Item icon Responsable de Seguridade da Información
Structure Item icon Sección de Extensión Universitaria
Structure Item icon Secretaría Xeral
Structure Item icon Secretaría do Reitor
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos
Structure Item icon Servizo de Biblioteca Universitaria
Structure Item icon Servizo de Biblioteca Universitaria
Structure Item icon Servizo de Comunicación
Structure Item icon Servizo de Contratación Administrativa
Structure Item icon Servizo de Control Interno
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte
Structure Item icon Servizo de Estudantes
Structure Item icon Servizo de Informática e Comunicacións
Structure Item icon Servizo de Informática e Comunicacións
Structure Item icon Servizo de Investigación
Structure Item icon Servizo de Normalización Lingüística
Structure Item icon Servizo de Organización Académica
Structure Item icon Servizo de Persoal Docente e Investigador
Structure Item icon Servizo de Persoal de Administración e Servizos
Structure Item icon Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Structure Item icon Servizo de Publicacións
Structure Item icon Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social
Structure Item icon Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo
Structure Item icon Servizo de Xestión Financeira
Structure Item icon Servizos de Apoio á Investigación
Structure Item icon Servizos de Apoio á Investigación (SAI)
Structure Item icon Taller
Structure Item icon Talleres tecnolóxicos
Structure Item icon Unidade Técnica de Calidade
Structure Item icon Unidade de Atención Telefónica
Structure Item icon Unidade de Estudos Propios de Posgrao
Structure Item icon Unidade de Medios Audiovisuais
Structure Item icon Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI - OZA)
Structure Item icon Unidade de xestión académica integrada (Fac. Sociolx./CC. Comunic.)
Structure Item icon Univeridade Senior
Structure Item icon Valedor Universitario
Structure Item icon Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte
Structure Item icon Vicerreitoría de Economía e Planificación Estratéxica
Structure Item icon Vicerreitoría de Estudantes e Empregabilidade
Structure Item icon Vicerreitoría de Igualdade e Diversidade
Structure Item icon Vicerreitoría de Infraestruturas e Sustentabilidade
Structure Item icon Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación
Structure Item icon Vicerreitoría de Investigación e Transferencia
Structure Item icon Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia
Structure Item icon Vicerreitoría de Profesorado
Structure Item icon Vicerreitoría de Titulacións e Internacionalización
Structure Item icon Vicexerencia de Coordinación
Structure Item icon Vicexerencia de Economía e Finanzas
Structure Item icon Vicexerencia de Xestión de Investigación
Structure Item icon Vicexerencia do Campus de Ferrol
Structure Item icon Vicexerencia do Campus de Ferrol
Structure Item icon Xerencia