Contacts
Extension 1953 Office O Lagar
Fax extension 1957 Office O Lagar
Extension 1973 Office O Lagar
Fax extension 3635 Office Campus de Esteiro
Fax 981 167 013 Office O Lagar
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Person icon Alonso Estévez, Ana Carmen 1959 CASA DO LAGAR
Person icon Castro Nodar, Susana 1972 CASA DO LAGAR
Person icon Díaz Caneiro, María Eugenia 1970
Person icon Fernández Pita, María Inés 1950 CASA DO LAGAR
Person icon King Gouyer, Sandra María 1953 CASA DO LAGAR
Person icon Lema González, Florinda Divina 1981 CASA DO LAGAR
Person icon López Pampín, Ana María 1956 CASA DO LAGAR
Person icon Pérez Ramos, Ana María 3634 EDIFICIO DE APOIO AO ESTUDO
Person icon Porto Álvarez, Paula 1958 CASA DO LAGAR
Person icon Porto López, María Isabel 1960 CASA DO LAGAR
Person icon Sousa Álvarez, Noa 1981 CASA DO LAGAR
Person icon Varela Pedreira, Diego 1970 FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA