Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Person icon Franco Trillo, Alicia 1461 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Roel Vilas, María del Pilar 1461 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Velasco Roel, María Pilar 1460 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS