Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Person icon Calvo Fariña, Juan Bautista 1472 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Cartamil Obelleiro, Carmen María 1471 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Gracia Gavín, Soledad 5454 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Núñez Cartelle, Ana Valvanera 5487 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Rivas Quelle, Cathaysa 1470 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Romero Rozas, Rubén 5431 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Person icon Valcárcel Cortiñas, María Del Carmen 1473 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS