Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Person icon García Menéndez, Mónica 1077 REITORIA PAS
Person icon Gómez Corredoira, María Beatriz 1104 REITORIA PAS
Person icon Guerra García, Amelia 1100 REITORIA PAS
Person icon López Martínez, María Teresa 1072 REITORIA PAS
Person icon Miguélez Costa, Daniel 1114 REITORIA PAS
Person icon Rego Álvarez de Mon, Juan Ramón 1162 REITORIA PAS
Person icon Sandá Crego, María 1112 REITORIA PAS
Person icon Vázquez Serantes, María de los Ángeles 1092 REITORIA PAS