Related items
Structure Item icon EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTIVA
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Charge icon Iglesias Soler, Eliseo
Charge icon Sierra Palmeiro, María Elena
Person icon Alsina Santa Susana, María Carmen 4036 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Ardá Suárez, Antonio 4054 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Areces Gayo, José Alberto 4040 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Arias Rodríguez, Pablo 4062 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Barral Lavandeira, José Ramón 4067 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Blanco Pereira, Eduardo 4037 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Bobo Arce, Marta 4008 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Camiña Fernández, Francisco Asís José 4038 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Cardesín Villaverde, José Manuel 4016 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Carrera López, Celso Carlos 4075 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Dopico Calvo, Xurxo 4080 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Fernández Allende, Fernando 4066 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Fernández Del Olmo, Miguel Ángel 4086 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Fernández Romero, Juan José 4047 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Gambau Pinasa, Vicente 4052 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Giráldez García, Manuel Avelino 4021 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Gómez Varela, Joaquín Fernando 4034 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon González Valeiro, Miguel Ángel 4020 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Hornillos Baz, Isidoro 4043 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Iglesias Soler, Eliseo 4061 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon López Villar, Cristina 4002 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Martín Acero, Rafael 4019 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Montero Seoane, Antonio 4024 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Morenilla Burló, Luís 4011 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Mosquera González, María José 4070 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Oro Claro, Luís Alberto 4025 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Palacios Aguilar, José 4018 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Pombo Fernández, Manuel José 4041 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Ripoll Alberti, Antonio 4045 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Rivas Feal, Antonio José 4033 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Romero Nieves, José Luís 4051 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Sánchez Molina, José Andrés 4013 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Santiago Alonso, Miguel 4015 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Sierra Palmeiro, María Elena 4071 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Toja Reboredo, María Belén 4020 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Torres Tobio, Gabriel 4026 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Tuimil López, José Luís 4028 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Vales Vázquez, Ángel 4031 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Valverde Romera, Joaquina María 4042 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon Vázquez Lazo, Juan Carlos 4039 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
Person icon del Castillo Obeso, María 4023 FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA