Related items
Structure Item icon ECONOMÍA APLICADA
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Charge icon Iglesias Vázquez, Emma María
Charge icon Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat
Charge icon Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat
Person icon Vasallo Rapela, Alejandro Manuel 5419 ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS