Simple view Extended view
Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Structure Item icon Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Sección de Extensión Universitaria VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Structure Item icon Secretaría do Reitor REITORIA
Structure Item icon Secretaría Técnica VICERREITORIA DE FERROL
Structure Item icon Secretaría Xeral
Structure Item icon SERV. ATENC. E PROM. ESTUDANTE VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Servizo de Apoio e Asesoramento ao Estudante VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E SUSTENTABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Biblioteca Universitaria VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Distribución e Transporte XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Servizo de Estudantes VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE
Structure Item icon Servizo de Informática e Comunicacións REITORIA
Structure Item icon Servizo de Intervención XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Servizo de Normalización Lingüística SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Organización Académica VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Servizo de Persoal de Administración e Servizos XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Persoal Docente e Investigador VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Servizo de Prevención de Riscos Laborais XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Structure Item icon Servizo de Publicacións VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES
Structure Item icon Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social XERENCIA
Structure Item icon Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo SECRETARÍA XERAL
Structure Item icon Servizo de Xestión Financeira XERENCIA
Structure Item icon SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 2600
Direct: 881012600
VICERREIT. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
Structure Item icon Servizos de Apoio á Investigación VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA
Structure Item icon Socioloxía SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, SOCIOLOXÍA E CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Structure Item icon Socioloxía e Ciencia Política da Administración FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Structure Item icon Socioloxía e Ciencias da Comunicación ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL, FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO, FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA, FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, FACULTADE DE SOCIOLOXÍA, REITORIA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 2457
Direct: 881012457
FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 2458
Direct: 881012458
FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 1458
Direct: 881011458
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 5485
Direct: 881015485
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros 5460
Direct: 881015460
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1407
Direct: 881011407
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala Bolseiros Mecánica y Medios Contínuos 1408
Direct: 881011408
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
Uncagetorized icon Sala de Base de Datos 2701
Direct: 881012701
ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA
Uncagetorized icon Sala de Bolseiros 1623
Direct: 881011623
FACULTADE DE DEREITO
Uncagetorized icon Sala de Bolseiros 01 4729
Direct: 881014729
FACULTADE DE FILOLOXÍA
Uncagetorized icon Sala de Bolseiros 02 4734
Direct: 881014734
FACULTADE DE FILOLOXÍA
Uncagetorized icon Sala de Bolseiros 2 4896
Direct: 881014896
FACULTADE DE SOCIOLOXÍA
Uncagetorized icon Sala de Comisións nº 1 1165
Direct: 881011165
REITORIA
Uncagetorized icon Sala de Comisións nº 2 1049
Direct: 881011049
REITORIA
Uncagetorized icon Sala de demostraciones I 5869
Direct: 881015869
FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
Uncagetorized icon Sala de demostraciones II 5868
Direct: 881015868
FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
Uncagetorized icon Sala de Dereito Administrativo 1621
Direct: 881011621
FACULTADE DE DEREITO
Uncagetorized icon Sala de Dereito Civil 1557
Direct: 881011557
FACULTADE DE DEREITO
Uncagetorized icon Sala de Dereito Constitucional 1572
Direct: 881011572
FACULTADE DE DEREITO
Uncagetorized icon Sala de Dereito do Traballo 1552
Direct: 881011552
FACULTADE DE DEREITO
Uncagetorized icon Sala de Dereito Internacional Público 1608
Direct: 881011608
FACULTADE DE DEREITO
Uncagetorized icon Sala de Dereito Mercantil 1594
Direct: 881011594
FACULTADE DE DEREITO
Uncagetorized icon Sala de Dereito Penal 1609
Direct: 881011609
FACULTADE DE DEREITO
Uncagetorized icon Sala de Dereito Procesal 1570
Direct: 881011570
FACULTADE DE DEREITO
Uncagetorized icon Sala de Economía Política do Dereito 1524
Direct: 881011524
FACULTADE DE DEREITO
Uncagetorized icon Sala de Espera 1075
Direct: 881011075
REITORIA
Uncagetorized icon Sala de Espera Xerencia 2394
Direct: 881012394
REITORIA
More results