Name Extension Location Person Occupation/Charge vCard
Person icon Bescansa Sanjurjo, María Isabel 5454
Direct: 881015454
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS
Person icon Calvo Fariña, Juan Bautista 1472
Direct: 881011472
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS
Person icon Pato Fernández, Purificación 1473
Direct: 881011473
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS
Person icon Penas Roibás, María de los Ángeles 5487
Direct: 881015487
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS
Person icon Rey Casal, José María 5431
Direct: 881015431
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS
Person icon Rivas Quelle, Cathaysa 1470
Direct: 881011470
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS
Person icon Romero Rozas, Rubén 1471
Direct: 881011471
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS PAS